FAH 210 Helse, kultur og samfunn I

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen