Årsstudium idrett og samfunn

Idrett og samfunn

FAH 210 Helse kultur og samfunn I

IS 200 Historiske perspektiver på idrett

IS 205 Sosiologiske perspektiver på idrett

IS 210 Filosofiske perspektiver på idrett

SPM 218 Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv