Årsstudium idrett og samfunn

Idrett og samfunn

IS 200 Historiske perspektiver på idrett

IS 205 Sosiologiske perspektiver på idrett

IS 210 Filosofiske perspektiver på idrett

IS 225 Helse, kultur og samfunn