FAF 313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern

2019/2020

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning

Utsatt eksamen 
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen