FAF 312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning, ordinær eksamen

2020/2021

Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen