FAF 311 Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning, ordinær eksamen