Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF 311 Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling

FAF 312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger

FAF 313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern