Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF 310 Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk

FAF 311 Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling

FAF 312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger

FAF 315 Kroppslig læring