FAF

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF 311 Læring, pedagogikk og tilpassa fysisk aktivitet

FAF 312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemninger - har ikke lenger skoleeksamen

FAF 313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern