Påbygningsstudium fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF 311 Læring, pedagogikk og tilpassa fysisk aktivitet  

FAF 312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger

FAF 313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern