MET 200 Forskningsmetode

Denne eksamen ersatter STA 200 Statistikk og VTM 200 Vitenskapsteori og metode fra studieåret 2019/2020.

2020/2021

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning  
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2019/2020

Ordinær eksamen
Sensorveiledning
Utsatt eksamen
Sensorveiledning, utsatt eksamen