IDR 107 Idrett og samfunn

2020/2021

Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2019/2020

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning
Utsatt eksamen