THP 302 Personlig trener

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning, ordinær eksamen 
Utsatt eksamen 
Sensorveiledning, utsatt eksamen