THP 101 Funksjonell anatomi

2019/2020

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning

2018/2019

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning utsatt eksamen