Bachelor i trening, helse og prestasjon

THP 100 Humanfysiologi

THP 101 Funksjonell anatomi

THP 102 Idrettsernæring 

THP 200 Arbeidsfysiologi

THP 202 Treningsfysiologi

THP 203 Basal biomekanikk

THP 204 Metabolisme

THP 206 Helsekommunikasjon 

THP 303 Trening og kreft 

THP 304 Physical activity and seniors