Bachelor i trening, helse og prestasjon

THP 100 Humanfysiologi

THP 101 Funksjonell anatomi

THP 102 Idrettsernæring