TI 300 Sports coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse

2020/2021

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning  
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen