TI 100 Idretts- og aktvitetspsykologi

2020/2021

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning

2019/2020

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning
Utsatt eksamen

2018/2019

Ordinær eksamen