Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

TI 100 Idretts- og aktivitetspsykologi

TI 200 Sport coaching 1: Developmental perspective

TI 201 Treningsprosessen 1: barne- og ungdomsidrett

TI 300 Sports coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse

TI 301 Treningsprosessen 2: Ferdighetsutvikling og motorisk læring