SMP 231 Idrettspolitikk, administrasjon og praksis

Dette emnet erstatter SPM 227 fra skoleåret 2021/2022.

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning