SPM 230 Sport marketing

2019/2020

Ordinær eksamen
Sensorveiledning