SPM 229 Ledelse

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning, ordinær eksamen