SPM 227 Idrettsadministrasjon og praksis

2020/2021

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning
Utsatt eksamen
Sensorveiledning utsatt eksamen

2019/2020

Ordinær eksamen
Sensorveiledning