SPM 226 Ledelse

2020/2021

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning 
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2019/2020

Utsatt eksamen