Bachelor i Sport Management/idrett og samfunn

SPM 101 Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv

SPM 227 Idrettsadministrasjon og praksis