Bachelor i Sport Management/idrett og samfunn

SPM 102 Idrettens lederskap 

SPM 103 Idrett og bærekraft

SPM 104 Sport and sustainability

SPM 228 Idrettspolitikk og praksis

SPM 229 Ledelse

SPM 231 Idrettspolitikk, administrasjon og praksis

SPM 245 Økonomi

SPM 345 Idrettsjuss

SPM 351 Idrett media og kommunikasjon