Bachelor i Sport Management/idrett og samfunn

SPM 101 Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv 

SPM 226 Ledelse

SPM 227 Idrettsadministrasjon og praksis

SPM 228 Idrettspolitikk og praksis

SPM 230 Sport marketing

SPM 245 Økonomi

SPM 325 Event management