FKI 316 Profesjonsfag - relasjoner samfunn, skole, elev og fag

2020/2021

Ordinær eksamen   
Sensorveiledning

2019/2020

Utsatt eksamen