FKI 226 Individuelle idretter

2020/2021

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning