Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag

FKI 200 Funksjonell anatomi

FKI 216 Profesjonsfag - lærerrollen

FKI217 Profesjonsfag - eleven, klassen og læringsprosesser

FKI 226 Individuelle idretter

FKI 316 Profesjonsfag - relasjoner samfunn, skole, elev og fag