SPM 355

SPM 355 Markedsføringsledelse

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen