SPM 228

SPM 228 Politikk, organisasjon og samfunn

2017/2018

Ordinær eksamen