SPM 226

SPM 226 Ledelse - erstatter SPM 224 fra 2016/2017.

2016/2017

Ordinær eksamen