Bachelor i Sport Management/idrett og samfunn

SPM 101 Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv