Bachelor-programmene, fra 2018/2019

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi, 1.år