IBI 315

IBI 315 Fysiologisk adaptasjon til trening

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen, august 2014