VTM 200

VTM 200 Vitenskapsteori og metode

2018/2019

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen 

2013/2014

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen