STA 200

STA 200 Statistikk

2018/2019

Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen 

2013/2014

Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen