Bachelor TCI

Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi

TCI 240 Fordypningsidrett/ treningslære 1 (tidl. TLR 240) 

TCI 250 Idrettspsykologi 1 (tidl. TLR 250) 

TCI 255 Idrettspsykologi 2

TCI 342 Fordypningsidrett/treningslære 3