SPM 355

SPM 355 Markedsføringsledelse

2019/2020

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning

Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen