SPM 217

SPM 217 Prosjektledelse med forvaltning, saksbehandling og anlegg - utgått fra 2016/2017

2015/2016

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen