SPM 227

SPM 227 Saksbehandling, forvaltning og praksis - erstatter SPM 219 fra 2017/2018.

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen