SPM 226

SPM 226 Ledelse - erstatter SPM 224 fra 2016/2017.

2018/2019

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen