SPM 219

SPM 219 - Politikk, organisasjon og samfunn med praksis

2016/2017

Ordinær eksamen