SPM 219

SPM 219 - Politikk, organisasjon og samfunn med praksis - utgått fra 2017/2018.

2016/2017

Ordinær eksamen