SPM 216

Organisasjon, politikk og samfunn - utgått fra 2016/2017

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen