Bachelor SPM

Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management

SPM 218 Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv

SPM 226 Ledelse - erstatter SPM 224 fra 2016/2017

SPM 227 Saksbehandling, forvaltning og praksis - erstatter SPM 219 fra 2017/2018

SPM 228 Politikk, organisasjon og samfunn

SPM 245 Økonomi

SPM 325 Event management

SPM 345 Idrettsjuss

SPM 355 Markedsføringsledelse

Utgåtte eksamener

SPM 213 Organisasjon i teori og praksis - utgått fra 2016/2017

SPM 216 Organisasjon, politikk og samfunn - utgått fra 2016/2017

SPM 217 Prosjektledelse med forvaltning, saksbehandling og anlegg - utgått fra 2016/2017

SPM 219 Politikk, organisasjon og samfunn med praksis - utgått fra 2017/2018

SPM 224 Ledelse - utgått fra 2016/2017