IBI 312

IBI 312 Idrettsbiomekanikk og metoder

2017/2018

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen

2010/2011

Ordinær eksamen