IBI 319

IBI 319 Fysisk trening i individuelle idretter

2019/2020

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen