IBI 217

IBI 217 Ernæring og fysisk aktivitet

2019/2020

Ordinær eksamen

2018/2019

Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

 

2016/2017

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen