Bachelor IBI

Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi

IBI 213 Humanfysiologi

IBI 215 Arbeidsfysiologi - kun muntlig eksamen fra 2015/2016

IBI 217 Ernæring og fysisk aktivitet

IBI 230 Nevromuskulær biologi

IBI 241 Basal biomekanikk - erstatter IBI 240 fra 2016/2017

IBI 245 Biokjemi

IBI 312 Idrettsbiomekanikk og metoder

IBI 315 Fysiologisk adaptasjon til trening

IBI 317 Fysisk trener i ballspill

IBI 319 Fysisk trening i individuelle idretter

IBI 331 Cellebiologi

Utgåtte eksamener

IBI 240 Basal biomekanikk - utgått fra 2016/2017