FKI 316

FKI 316 Profesjonsfag- relasjoner, samfunn, skole, elev og fag

2018/2019

Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen