Bachelor FKI

Bachelor – Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

FKI 226 Individuelle idretter

FKI 227 Lagspill

KI 316 Profesjonsfag- relasjoner, samfunn, skole, elev og fag

Utgått eksamen

FKI 310 Pedagogikk - utgått fra 2016/2017