FAH 375

FAH 375 Helse, kultur og samfunn med yrkespraksis

2018/2019

Ordinær eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen