FAH 231

FAH 231 Forebyggende fysisk aktivitet I

2019/2020

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning

2018/2019

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen