IDR 140

IDR 140 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - et vitenskapsteoretisk og samfunnsvitenskapelig grunnlag - utgått fra 2015/2016

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen