IDR 130

IDR 130- Funksjonell anatomi - utgått fra 2015/2016

2014/2015

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen